Cập nhật thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tại An Giang

75 lượt xem
Đánh giá bài viết:
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thi công xây dựng và thiết kế nhà ở, thiết kế biệt thự tân cổ điển, thiêt kế lâu đài kiểu pháp, thiết kế và thi công nội thất, thiết kế khách sạn, thiết kế nhà hàng, thiết kế shop, cửa hàng, showroom …

Liến tục cập nhật những thông tin về cấp phép xây dựng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trong bài viết ngày hôm nay Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng UNIDECO xin được đề cập đến thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị tại An Giang.

Xem thêm:

THÔNG TIN CHUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BIỆT THỰ NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ AN GIANG

Cơ quan thực hiện 
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng đối với các huyện.
 • Cơ quan phối hợp: Không.
Cách thực hiện
 • Trực tiếp đến tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Đối tượng thực hiện 
 • Tổ chức hoặc cá nhân
Thời gian giải quyết
 • Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà ở riêng lẻ.
 • Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình còn lại.
Phí, Lệ phí 
 • 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây dựng chuyên dùng, công trình xây dựng của tổ chức.
 • 50.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Kết quả
 • Giấy phép và Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan tham mưu cấp phép thẩm định.
Tên mẫu đơn, tờ khai
 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009.
Căn cứ pháp lý
 • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10 tháng 12 năm 2003.
 • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
 • Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh An Giang việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BIỆT THỰ NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ AN GIANG

*Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả.

Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện.

+ Bước 2: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện:

Thẩm định hồ sơ.

Trong thời gian 06 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra thực địa khu đất; đối chiếu quy hoạch.

Soạn thảo giấy phép xây dựng.

Trong thời gian 04 ngày làm việc trình UBND cấp huyện ký hoặc có văn bản từ chối cấp phép xây dựng (đối với trường hợp không đủ điều kiện).

+ Bước 3: UBND cấp huyện thực hiện các công việc sau trong thời gian 03 ngày làm việc:

Ký giấy phép xây dựng.

Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

+ Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

*Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng đối với các huyện:

+ Bước 1: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện:

Thẩm định hồ sơ.

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ kiểm tra thực địa khu đất; đối chiếu quy hoạch.

Soạn thảo giấy phép xây dựng.

Trong thời gian 3 ngày làm việc trình UBND cấp huyện ký hoặc có văn bản từ chối cấp phép xây dựng (đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép);

+ Bước 2: UBND cấp huyện thực hiện các công việc sau trong thời gian 03 ngày làm việc:

Ký giấy phép xây dựng.

Chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện.

+ Bước 3: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện:

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BIỆT THỰ NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ AN GIANG

1) Thành phần hồ sơ:

01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);

Bản sao (có chứng thực, nếu không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản);

Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ bản chính):

Bản sao (có chứng thực, nếu không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) một trong những giấy tờ được quy định như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở và các công trình khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Những giấy tờ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở và các công trình khác trong quá  trình thực hiện các chính sách về đất đai qua từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng từ đó đến nay;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính được cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác nhận;
 • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn);
 • Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.

2) Số lượng hồ sơ:

 • 01 bộ

CÁC YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BIỆT THỰ NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ CỦA AN GIANG

Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; Trong trường hợp công trình không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ).
 • Công trình xin phép xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định theo quy định của Luật Đất đai.
 • Căn cứ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
 • Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (tại những khu vực đã có thiết kế đô thị); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
 • Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
 • Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
 • Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
 • Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuynel ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
 • Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
 • Nếu diện tích khu đất nhỏ hơn 15m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng. Nếu diện tích khu đất từ 15m2 đến 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

Đối với nhà ở liên kế thuộc khu cải tạo xây chen trong đô thị:

Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích đất tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi nhà đó được áp dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố;

Về khối tích công trình: đối với các công trình đơn lẻ được xây dựng trên các lô đất đơn lẻ có kích thước bề rộng hoặc bề sâu từ 10m trở xuống, tỷ lệ giữa chiều cao của công trình với bề rộng của công trình cũng như tỷ lệ giữa chiều cao của công trình với bề sâu của công trình (bề sâu so với mặt tiền) không lớn quá 3 lần kích thước cạnh nhỏ hơn của công trình), ngoại trừ các công trình có giá trị điểm nhấn đặc biệt được xác định trong quy định quản lý xây dựng đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

***

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn đọc những thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị tại An Giang. Cảm ơn quý bạn đọc đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Kiến trúc UNIDECO. Chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật những tin tức hay nhất về thủ tục xin cấp phép xây dựng cũng như những kiến thức xây nhà hữu ích nhất đến với quý bạn đọc.

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng UNIDECO tự hào là đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng uy tín, chuyên nghiệp. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi luôn mang đến những không gian sống cao cấp, sang trong nhất đến với qúy khách hàng. Kiến trúc UNIDECO được xây dựng và hoạt động dự trên tiêu chí: “Niềm tin của khách hàng chính là thành công của chúng tôi !”. Chúng tôi luộn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tuyệt vời nhất, những không gian sáng tạo , cao cấp và sang trọng nhất.

Kiến trúc UNIDECO với đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm có tinh thần làm việc và trách nhiệm công việc cao. Được thiết đến là công ty thiết kế biệt thự, thiết kế lâu đài đẹp với nhiều phong cách kiến trúc như: kiến trúc cổ điển Pháp, kiến trúc tân cổ điển, kiến trúc hiện đại. Các sản phẩm của chúng tôi có mặt trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, những thiết kế biệt thự đẹp tại Bắc Ninh, thiết kế nhà phố tại Hải Dương, thiết kế trụ sở tại Thanh Hóa… Không chỉ dừng lại tại đó chúng tôi còn đảm nhiệm những dự án, công trình lớn như: Thiết kế khách sạn tân cổ điển, thiết kế khách sạn biển đẹp… quy hoạch thiết kế dự án nhà phố thương mại Shophouse….

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những công trình thiết kế nhà, biệt thự đẹp nhất và độc đáo nhất. Cũng như nhận được sự tư vấn của các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm.

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng UNIDECO – kientrucunideco.com

Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng UNIDECO GiuseArt
 • Liên hệ: Kiến trúc UNIDECO
 • Phone: 0982.918.268
 • Email: kientrucunideco@gmail.com
 • Website: kientrucunideco.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thi công xây dựng và thiết kế nhà ở, thiết kế biệt thự tân cổ điển, thiêt kế lâu đài kiểu pháp, thiết kế và thi công nội thất, thiết kế khách sạn, thiết kế nhà hàng, thiết kế shop, cửa hàng, showroom …

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu để chúng tôi tư vấn miễn phí tại đây. Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được gửi tới các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, SĐT hoặc địa chỉ liên hệ. Xin cảm ơn!
Lưu ý: Các thông tin bạn cung cấp càng chi tiết thì chúng tôi càng có cơ sở để đưa ra phương án tối ưu hơn.

Gợi ý viết yêu cầu: Địa chỉ khu đất, diện tích đất, kích thước các cạnh. Loại hình bạn lựa chọn (biệt thự, nhà phố …) Bạn định xây mấy tầng. Mỗi tầng bạn yêu cầu các phòng nào, không gian nào. Số tiền dự kiến ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *